کیسه و کارتن پر کن دوتوزین

شرکت بهفر ماشین سهند تولید کننده دستگاه کیسه و کارتن پر کن دوتوزین است. کاربرد این دستگاه پر کردن مواد گرانولی در کیسه ها و کارتن هایی با اوزان ۲ الی ۵۰ کیلوگرم است.

ادامه مطلب …