خط فرآوری و بسته بندی سبزیجات

خط فرآوری و بسته بندی سبزیجات خرد شده ،خط تولید سبزیجات منجمد آماده طبخ ، خط تولید سبزیجات خشک شامل دستگاه ها و مراحل زیر می باشد :

دستگاه بلانچر شستشوی سبزیجات

جهت شستشوی سبزیجات به صورت اتوماتیک می باشد

نوار استیل آبکشی

جهت آبکشی سبزیجات در خط فرآوری و بسته بندی سبزیجات ،خط تولید سبزیجات خشک ،خط تولید سبزیجات آماده طبخ منجمد، خط تولید سبزی خورشتی و … می باشد .

دستگاه سبزی خرد کن صنعتی

ظرفیت تولید : در سه ظرفیت 300 کیلو –  500 کیلو –  1  تن در ساعت

دستگاه سبزی خرد کن بشقابی

ظرفیت تولید : 100 کیلوگرم در ساعت